Untitled Document

Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-30 19:08:05
| Auto WB | 1/100s | F11.0 | -0.67 EV | ISO-400 | 300.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-30 19:13:41
| Auto WB | 1/320s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 300.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-30 19:13:32
| Auto WB | 1/500s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 300.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-30 19:13:34
| Auto WB | 1/400s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 300.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
       
사진가: 천연숙 * http://cys1935.zc.bz/

등록일: 2016-04-04 22:03
조회수: 707 / 추천수: 63


_Q9B8518.jpg (722.2 KB)
_Q9B8558.jpg (621.9 KB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
천연숙
h:831 v:70
2016-04-04 22:12  
천연숙
h:807 v:62
2016-04-04 22:10  
천연숙
h:744 v:59
2016-04-04 22:07  
천연숙
h:707 v:63
2016-04-04 22:03  
천연숙
h:261 v:49
2016-04-04 21:59  
천연숙
h:308 v:61
2016-01-25 23:34  
천연숙
h:291 v:47
2016-01-25 23:10  
천연숙
h:269 v:62
2016-01-25 23:05  
천연숙
h:294 v:48
2016-01-25 22:51  
천연숙
h:315 v:40
2015-11-10 02:18  
천연숙
h:284 v:44
2015-11-10 02:12  
천연숙
h:324 v:50
2015-11-10 02:07  
천연숙
h:294 v:52
2015-11-10 02:01  
천연숙
h:282 v:46
2015-11-10 01:58  
마을 시장 연작 [5장]
천연숙
h:373 v:54
2015-10-06 02:27  
천연숙
h:301 v:51
2015-08-29 00:22  
천연숙
h:309 v:55
2015-08-29 00:13  
천연숙
h:286 v:40
2015-07-28 00:34  
왕과 배우 연작 [4장]
천연숙
h:419 v:48
2015-07-28 00:32  
만디마을의 어린이 연작 [6장]
천연숙
h:423 v:51
2015-07-18 09:21  
초등학교 학생들 연작 [4장]
천연숙
h:380 v:48
2015-06-13 01:52  
훈자마을의 미인 연작 [4장]
천연숙
h:450 c:6 v:46
2015-06-09 01:10  
천연숙
h:337 c:2 v:43
2015-05-17 01:04  
천연숙
h:339 v:51
2015-05-14 01:28  
천연숙
h:297 v:39
2015-05-14 01:14  
천연숙
h:294 v:46
2015-05-11 01:24  
천연숙
h:314 v:44
2015-05-11 01:20  
천연숙
h:313 v:41
2015-05-09 01:40  
파키스탄  연작 [4장]
천연숙
h:455 c:2 v:45
2015-05-05 00:54  
천연숙
h:325 c:2 v:53
2015-05-04 02:47  
파키수탄 연작 [3장]
천연숙
h:571 c:2 v:60
2015-04-03 23:55  
천연숙
h:365 c:3 v:53
2015-01-05 01:54  
천연숙
h:401 c:2 v:65
2014-10-04 15:10  
열정 연작 [3장]
천연숙
h:454 c:2 v:67
2014-09-22 01:12  
, 연작 [3장]
천연숙
h:437 v:68
2014-09-22 01:07  
천연숙
h:317 v:53
2014-08-20 13:25  
천연숙
h:316 v:62
2014-08-20 13:11  
천연숙
h:352 v:51
2014-08-20 13:09  
안녕하시지요?
한길/조미숙
h:496 c:5 v:76
2014-08-16 20:14  
사다르가르 궁전호텔의 종업원 연작 [5장]
천연숙
h:428 v:70
2014-08-05 01:18  
1   2   3   4   5   6   7  
    
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by enFree

Untitled Document