Untitled Document

Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-31 11:46:21
| Auto WB | 1/640s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 60.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-31 11:46:12
| Auto WB | 1/500s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 60.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-31 11:43:51
| Auto WB | 1/400s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-10-31 11:48:02
| Auto WB | 1/640s | F6.3 | -0.67 EV | ISO-400 | 39.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
       
사진가: 천연숙 * http://cys1935.zc.bz/

등록일: 2016-04-04 22:12
조회수: 534 / 추천수: 32


_Q9B8678.jpg (553.0 KB)
_Q9B8676.jpg (506.4 KB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
천연숙
h:534 v:32
2016-04-04 22:12  
천연숙
h:479 v:22
2016-04-04 22:10  
천연숙
h:467 v:27
2016-04-04 22:07  
천연숙
h:437 v:20
2016-04-04 22:03  
천연숙
h:143 v:4
2016-04-04 21:59  
천연숙
h:188 v:18
2016-01-25 23:34  
천연숙
h:194 v:17
2016-01-25 23:10  
천연숙
h:164 v:19
2016-01-25 23:05  
천연숙
h:170 v:6
2016-01-25 22:51  
천연숙
h:212 v:13
2015-11-10 02:18  
천연숙
h:177 v:15
2015-11-10 02:12  
천연숙
h:204 v:19
2015-11-10 02:07  
천연숙
h:171 v:19
2015-11-10 02:01  
천연숙
h:174 v:11
2015-11-10 01:58  
마을 시장 연작 [5장]
천연숙
h:228 v:20
2015-10-06 02:27  
천연숙
h:190 v:16
2015-08-29 00:22  
천연숙
h:189 v:19
2015-08-29 00:13  
천연숙
h:182 v:6
2015-07-28 00:34  
왕과 배우 연작 [4장]
천연숙
h:242 v:14
2015-07-28 00:32  
만디마을의 어린이 연작 [6장]
천연숙
h:251 v:19
2015-07-18 09:21  
초등학교 학생들 연작 [4장]
천연숙
h:240 v:21
2015-06-13 01:52  
훈자마을의 미인 연작 [4장]
천연숙
h:280 c:6 v:16
2015-06-09 01:10  
천연숙
h:234 c:2 v:13
2015-05-17 01:04  
천연숙
h:209 v:16
2015-05-14 01:28  
천연숙
h:191 v:11
2015-05-14 01:14  
천연숙
h:193 v:10
2015-05-11 01:24  
천연숙
h:209 v:12
2015-05-11 01:20  
천연숙
h:197 v:11
2015-05-09 01:40  
파키스탄  연작 [4장]
천연숙
h:274 c:2 v:11
2015-05-05 00:54  
천연숙
h:207 c:2 v:16
2015-05-04 02:47  
파키수탄 연작 [3장]
천연숙
h:402 c:2 v:25
2015-04-03 23:55  
천연숙
h:271 c:3 v:23
2015-01-05 01:54  
천연숙
h:279 c:2 v:30
2014-10-04 15:10  
열정 연작 [3장]
천연숙
h:304 c:2 v:25
2014-09-22 01:12  
, 연작 [3장]
천연숙
h:282 v:25
2014-09-22 01:07  
천연숙
h:212 v:18
2014-08-20 13:25  
천연숙
h:229 v:31
2014-08-20 13:11  
천연숙
h:240 v:17
2014-08-20 13:09  
안녕하시지요?
한길/조미숙
h:350 c:5 v:31
2014-08-16 20:14  
사다르가르 궁전호텔의 종업원 연작 [5장]
천연숙
h:290 v:33
2014-08-05 01:18  
1   2   3   4   5   6   7  
    
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by enFree

Untitled Document